Læringsverktøy for kunnskapsbasert praksis

Om EBP steps

EBPsteps er for deg som skal lære å anvende kunnskapsbasert praksis, enten du er student eller kliniker. Appen gjør ikke jobben for deg, men hjelper deg å strukturere og dokumentere prosessen med trinnene i kunnskapsbasert praksis: Refleksjon, spørsmålsformulering, litteratursøk, kritisk vurdering, anvendelse og evaluering.


ALT PÅ ETT STED

Appen gir enkel tilgang til nyttige ressurser, slik som sjekklister, ordliste, kalkulator og helsebiblioteket.

DEL

Du kan når som helst dele dine vurderinger via e-post.